Video nedeljnik na znakovnom jeziku - Ponedeljak 29. avgust 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 18. jul 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 22. avgust 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 8. avgust 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 1. avgust 2022.

U Palati Srbija u Beogradu danas je konstituisan Savet za socijalno preduzetništvo, a održao je i prvu sednicu, kojoj je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić.

Brnabić je tom prilikom istakla da joj je izuzetno drago što je predsednica Vlade koja je usvajanje Zakona o socijalnom preduzetništvu privela kraju, kako bi počeo rad na težem delu – primeni zakona.

„Mnogo izazova je pred nama kada je reč o primeni, ne treba se plašiti izmena i dopuna, jer je novo izuzetno kompleksna tema o kojoj uče i u EU i zemljama širom sveta, koje žele da izgrade potpuno inkluzivno društvo, u kome svi imaju jednake šanse, a najviše pažnje se poklanja upravo najranjivijim kategorijama“, rekla je Brnabić.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 25. jul 2022.

Info vodič “USLUGA PODRŠKE MOBILNOSTI, KOMUNIKACIJE I INFORMISANJE NA ZNAKOVNOM JEZIKU ZA OSI“ odobrene odlukom Direktora Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Vršac za angažovanje i sprovođenje javnog rada za osobe sa invaliditetom br.3609-10170-1/2022. od 25.03.2022.godina.

Opis javnog rada;
''Usluga podrške mobilnosti, komunikacije i informisanje na znakovnomj jeziku za OSI'' pruža podršku korisniku usluge u održavanju i unapređivanju kvaliteta njegovog/njenog života, uklanjanja komunikacionih barijera kroz održavanje što većeg stepena samostalnog života uz aktivno učestvovanje u zajednici. Ovom uslugom na znakovnom jeziku se obezbeđuje odgovarajuća praktična podrška koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje osnovnih, ličnih i društvenih potreba koje korisnik fizički nije u stanju da zadovolji bez pomoći tumača za znakovni jezik koja je istovremeno lična i praktična.