Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 31. oktobar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 26. septembar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 24. oktobar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 19. septembar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 17. oktobar 2022.

Da na fakultetima bude više studenata sa posebnim potrebama potrebno je prilagoditi – i nastavu i udžbenike. Zakonom predviđeno, ipak, u praksi nije uvek realizovano. Najteže je onima sa oštećenim sluhom, jer na fakultetima Beogradskog univerziteta nema tumača znakovnog jezika jer nije rešeno ko ih plaća. Zbog ovih i drugih prepreka, među gluvima u Srbiji, gotovo da nema visokoobrazovanih.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 10. oktobar 2022.

Video nedeljnik na znakovnom jeziku - Ponedeljak 12. septembar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 3. oktobar 2022.

Video nedeljnik na znakovnom jeziku - Ponedeljak 5. septembar 2022.