Država je ostvarila znatan napredak u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u zakonskoj regulativi, a ostali su ključni problemi za rešavanje, a to su isključenost iz društva i nezaposlenost, rekla je danas predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković.

Ona je, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra, pod sloganom „Pristupačna budućnost“ u Skupštiini Srbije pozvala osobe sa invaliditetom da „zajednički rade do pune uključenosti u društvenu zajednicu“.

„U Srbiji živi 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta i zato je neophodno da se uključe u društvenu zajednicu i daju svoj doprinos“, rekla je Gojković.

Dodala je da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa brojnim barijerama, fizičkim i društvenim i da je obaveza države da omogući inkluzivno obrazovanje, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu.

Istakla je, da su pored fizičkih, najupornija prepereka za osobe sa invaliditetom stereotipi građana o njima.

„U osobama sa invaliditetom treba da gledamo jednako posvećene građane koji mogu da daju svoj doprinos razvoju društva“, rekla je Gojković.

Ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da je položaj osoba sa invaliditetom u poslednje tri godine, od kada je na položaju ministra, dosta unapređen, ali da „to nije dovoljno“.

„Pred nama je dosta izazova i moramo da kroz kontinuirane sastanke sa savezima da utvrdimo šta su potrebe osoba sa invaliditetom da bi se popravio njihov položaj, a sigurno je najveći problem nezaposlenost“, rekao je Đorđević i dodao da se „moraju iskoreniti svi oblici diskriminacije osoba sa invaliditetom“.

Dodao je da je ove godine zaposleno 5.769 osoba sa invaliditetom, a da na posao čeka njih 12.850.

Kompletan tekst u listu Danas