Proše godine podneto je više od 700 pritužbi. Najviše primedbi odnosi se na diskriminaciju na osnovu invaliditeta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je danas da je u 2019. godini postupala u 1.479 predmeta, od čega je bilo 711 pritužbi.

"Pored mišljanja u pojedinačnim slučajevima, poverenik je dao 686 preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti, 16 inicijativa za izmenu propisa, 31 mišljenje na nacrte zakona i drugih opštih akata", rekla je Janković u Skupštini Srbije, podnoseći izveštaj za 2019. godinu.

Ona je dodala da je podneto i šest krivičnih prijava i tri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Prema njenim rečima, najviše pritužbi u 2019. godini podneto je zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta, nešto više od 16 odsto od ukupnog broja pritužbi. Na drugom mestu je diskriminacija po osnovu pola sa preko 13 odsto od ukupnog broja podnetih prijavi, a potom po osnovu zdravstvenog stanja, 12 odsto pritužbi.
Jankovićeva je rekla da su na četvrtom mestu pritužbe po osnovu starosnog doba i to 10 odsto od ukupnog broja pritužbi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je rekla da kao drugi osnovi diskriminacije slede članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, neko drugo lično svojstvo, azilanti, izbeglice ili interno raseljena lica, bračni, porodični status, nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, imovinsko stanje i seksualna orjentacija, dok su ostali osnovi navođeni u znatno manjem procentu.

Jankovićeva je dodala da se u oblasti društvenih odnosa najčešće podnose pritužbe u oblasti rada i zapošljavanja sa gotovo trećinom podnetih pritužbi.

Kompletan izveštaj možete preuzeti sa portala Poverenika za zaštitu ravnopravnosti